سامانه ثبت نام فرزندان فارغ التحصيل بازنشستگان فولاد
دکتر عامریان
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد:
یکی از دغدغه های مهم بازنشستگان محترم صندوق که در نشست ها یا پیامهای ارسالی به اینجانب منتقل می شود موضوع اشتغال فرزندان آنهاست . برای رفع این دغدغه در حد امکان ، بانک اطلاعاتی فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با فعالیت های صندوق ایجاد و در موارد نیاز به بکارگیری نیروی انسانی در شرکتهای تابعه از اطلاعات این بانک بهره گیری می شود.
رشته های مرتبط شامل رشته های فنی مهندسی، پزشکی، مدیریت، حقوق و حسابداری است.


ورود به سامانه
کد کشوری :
کد ملی :
جمع دو عدد را وارد نمایید :

لطفا صرفا از مرورگر Chrome استفاده کنید